توليد پالت باکس (جعبه پالت) مخصوص حمل قير، اسلک وکس، پارافين و ...

تلفن واحد فروش: 09362740375